FI.SE.MA. AMBATOVY

Classé dans : ACTUALITES | 0

TSY EKENA NY FANILIKILIHANA SY NY ANTSOJAY ATAO AMIN’NY MPIASAN’AMBATOVY Tato ho ato dia voaresaka matetika teto amin’ny haino aman-jery AMBATOVY noho ity aretina “Corona Virus” ity, ary voambara mihitsy aza fa loharanon’izany aretina izany indrindra ny ozinina ao Toamasina … Lire la suite­­

HAFATRA 1 MAY 2020

Classé dans : ACTUALITES | 0

ANTSO AVO HO AN’NY FILOHAN’NY REPOBLIKA SY NY PRAIMINISTRA Noho ny fepetra napetraky Fitondram-panjakana manoloana ny valan’aretina COVID-19, dia tsy azo atao ny mivorivory  sy manao hetsika an-dalam-be ahafahan’ny mpiasa  manamarika 1° MAY amin’ity taona 2020 ity. Saiky maneran-tany moa, … Lire la suite­­

NY MPIASA MALAGASY SY NY ADY AMIN’NY COVID-19

Classé dans : ACTUALITES | 0

Araka ny didim-panjakana laharana:2020-370 noraisin’ny Filohan’ny Repoblika tamin’ny  04 Aprily 2020,  dia nohalavaina ary mbola mitohy manankery manerana ny tany Repoblikan`ny Madagasikara mandritry ny tapa-bolana hatreto, ireo fepetra noraisina noho ny fahamehana ara-pahasalamana tamin’ny didim-pitondrana Laharana: 2020-359 tamin’ny  21 marsa … Lire la suite­­

Didim-pitondrana laharana faha 28968-MFPTLS / 11 amerana ny fomba fifidianana sy ny sata mifehy ny solotenan’ny mpiasa

Classé dans : FITENY MALAGASY | 0

NY MINISITRY NY ASAM-PANJAKANA SY NY ASA ARY NY LALANA SOSIALY, Araka ny Lalàm-panorenana ; Araka ny lalàna laharana faha-2003-044 tamin’ny 28 jolay 2004 anaovana fehezan-dalàna momba ny asa ; Araka ny didim-panjakana laharana faha-2005-329 tamin’ny 31 may 2005 manafoana ny … Lire la suite­­

FILAZANA

Classé dans : ACTUALITES | 0

Ny Birao Foibe Nasionaly FI.SE.MA. dia manao izao FILAZANA izao ho an’ny be sy ny maro, indrindra ny mpikambana, ny mpiasa, ny tompon’andraikitry ny orinasa ary ny vondron’ny mpampiasa tsy an-kanavaka : Misy mpisandoka, lany henatra, misora-tena amin’ny alalan’ny haino … Lire la suite­­

COMMUNIQUE

Classé dans : ACTUALITES | 0

Des usurpateurs se prétendent, à travers les medias, être la Secrétaire Générale et des responsables de la Centrale Syndicale FI.SE.MA.  Devant une telle situation, Le Bureau Central National tient à rappeler et à confirmer au public, notamment les adhérents, les … Lire la suite­­

ROLES ET FONCTIONS DES SYNDICATS

Classé dans : SYNDICALISME | 0

I– DEFINITION ET OBJET DU SYNDICAT Le syndicat est une organisation ou un groupement professionnel à caractère permanent et durable, ayant pour objet la promotion des intérêts professionnels, sociaux, économiques et politiques communs des travailleurs ; en vue d’améliorer leur … Lire la suite­­

Le règlement intérieur

Classé dans : DROIT AU TRAVAIL | 0

Le règlement intérieur d’une entreprise est un document écrit par l’employeur dans lequel il définit les règles générales et permanentes relatives à l’organisation technique de l’entreprise et à la discipline générale, en déterminant la nature et le degré de sanctions susceptibles d’être prononcées, ainsi … Lire la suite­­