Atsaharo ny fanaovana tantely afa-drakotra ny latsakemboka arotsaka ao amin’ny CNAPS

Manoloana ireo tranga maro samihafa izay mahavoarohirohy ny mpitantana ambony sy ireo mpikambana vitsivitsy ao amin’ny Filan-kevi-pitantanana ao amin’ny  Caisse Nationale de Prévoyance Sociale – CNAPS – mikasika ny fanodikondinam-bola, ny resaka kolikoly, ny tsy fanarahan-dalàna sy ny tandrevaka amin’ny … Lire la suite­­

AZA HATAO ANKILABAO NY MPIASA MPAMOKATRA…. !

Classé dans : ACTUALITES, FITENY MALAGASY, SYNDICALISME | 0

Iaraha-mahita amin’ny fampahalalam-baovao sy ny tambazotran-tserasera samihafa ny fanaovana sy ny fanatsarana ny foto-drafitrasa isan-karazany manaram-penitra ataon’ny Fitondram-panjakana  sy ireo ambaratongam-pitondrana isan-tokony. Etsy ankilany anefa dia mimenomenona ny olona satria  tsy mira zotra amin’izany ny fiainam-bahoaka, anisan’izany ny fiainan’ny mpiasa … Lire la suite­­

Didim-pitondrana laharana faha 28968-MFPTLS / 11 amerana ny fomba fifidianana sy ny sata mifehy ny solotenan’ny mpiasa

Classé dans : FITENY MALAGASY | 0

NY MINISITRY NY ASAM-PANJAKANA SY NY ASA ARY NY LALANA SOSIALY, Araka ny Lalàm-panorenana ; Araka ny lalàna laharana faha-2003-044 tamin’ny 28 jolay 2004 anaovana fehezan-dalàna momba ny asa ; Araka ny didim-panjakana laharana faha-2005-329 tamin’ny 31 may 2005 manafoana ny … Lire la suite­­

Inona no atao hoe SENDIKA?

Classé dans : FITENY MALAGASY | 0

Betsaka ny mpiasa no misalasala amin’ny fidirana sendika sy tsy mahafantatra tsara ny atao hoe SENDIKA. Misy mihevitra fa mpisolo vava ny mpiasa eny amin’ny tribonaly izy. Na koa mihevitra azy ho ray aman-dreny itarainana sy idodododoana fotsiny ihany koa … Lire la suite­­

Ny fifanekena momba ny asa

Classé dans : FITENY MALAGASY | 0

Zava-dehibe tokoa ny fifandraisana ao amin’ny asa ka mila fantarina amin’ny an-tsipiriany mba hisorohana ny olana, ka ny hanombohana azy dia ny FIFANEKENA MOMBA NY ASA. 1. Ireto avy ny fitsipi-pifehezan’ny fifanekena momba ny asa izay noraiketan’ny lalana mifehy ny … Lire la suite­­