Zava-dehibe ny fahalalana mba hanatsarana ny fahaiza-manao. Miankina indrindra amin’ny fisian’ny olona manam-pahalalana sy mahafehy ny pitsopitson’ny Lalana Mifehy ny Asa sy ny tontolo sendikaly ary manana fikirizana no ahafahana manova ny tontolon’ny Asa isan’ambaratonga sy isan-tsehatra. Koa, nanolotra fiofanana ho anao izahay arakaraka izay andraikitra noraisinao na izay safidinao.