IREO FEPETRA ARAHINA EO AMIN’NY TRIBONALIN’ASA

Classé dans : DROIT AU TRAVAIL, SYNDICALISME | 0

Noho ny habetsahana sy fitombon’ny fitarainana noho ny fifanolana arak’asa, dia indro avoaka eto ny Ordonnance laharana faha-60-120 milaza ireo fepetra arahina (procédure à suivre) momba ny fametrahana fitoriana ary ny fizotry ny fitsarana eo amin’ny Tribonalin’Asa. Amin’ny teny frantsay … Lire la suite­­