Midira ianao sendika!

Classé dans : FITENY MALAGASY | 0

Maro ny mpiasa no tsy mahalala izany sendika izany raha tsy efa tojo olana amin’ny mpampiasa azy, na misy tranga-javatra mahazo azy any amin’ny toeram-piasany.

Eo indrindra ny mipetraka ny olana satria maro ny mpiasa no tsy mahalala akory izay tokony hatao rehefa tonga amin’ny tsotsori-mamba isarahana, na misy tranga-javatra mampifanolana ao am-piasana, toy ny ora fiasana, ny fialan-tsasatra, ny fitsaboana raha marary, ny volan-jaza sy ny fiahiana ara-tsosialy amin’ny ankapobeny.

Matetika dia betsaka ny mpiasa no very zo sy voambaka noho ny tsy fahalalana ary zaran’ny mpampiasa aza bado sy tsy mahalala na inona na inona ny mpiasany satria amin’izay dia mora ambakaina sy ampitahorina.

Raha miditra sendika ianao, dia ampahafantarina sy ampianarina anao ny zo fototra eo amin’ny asa: (1) ny zo sy andraikitrao amin’ny maha-mpiasa anao, (2) ny zo sy ny andraikitry ny mpampiasa anao, (3) ny fifanarahana amin’ny asa, (4) ny tokony hatao sy ny azo atao rehefa handrava ny fifanarahana amin’ny asa, sy ny sisa tsy ho ary voatanisa eto daholo.

Koa dieny mbola tsy misy raorao ny asanao, dia MIDIRA IANAO SENDIKA. Izahay FI.SE.MA. dia vonona hanolo-tanana sy hanoro ary hampianatra anao ny zonao sy ny andraikitrao rehetra.

Amin’izay koa ianao, rehefa mahalala, dia afaka manampy ny namanao, ny fianakavianao, ny mpiray-tanana aminao amin’ny fiarovana ny zon’izy ireny.

Koa, aza mangataka andro, MIDIRA IANAO SENDIKA!